CUREiHUS

In het kort

Alle aHUS patiënten die behandeld worden met eculizumab in Nederland worden gevraagd om deel te nemen aan deze studie. Momenteel doen er tussen de 60 en 80 patiënten mee aan dit onderzoek. De CUREiHUS studie loopt in ieder geval tot 1-10-2024.

Algemeen

Het onderzoek

De CUREiHUS studie is opgezet door het Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboudumc) in nauwe samenwerking met de alle andere academische ziekenhuizen in Nederland: Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUCM), Universitair Medisch Centrum Groningen(UMCG), Academisch Medisch Centrum (AMC), VU Medisch Centrum (VUmc), Erasmus Medisch Centrum (ErasmusMC), UMC Utrecht (UMCU) en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Er doen naar schattig 60 tot 80 patiënten mee aan dit onderzoek. 

Het onderzoek bestaat uit een basisonderzoek en één deelonderzoek. In het basisonderzoek worden gegevens verzameld over de behandeling van patiënten met aHUS en kijken we in het bloed naar de werking van het medicijn eculizumab. In het deelonderzoek wordt er gekeken of het genetisch onderzoek kan worden aangevuld. Door deze uitslagen naast het ziektebeloop te leggen, krijgen we een beter inzicht in welke genetische veranderingen, bijvoorbeeld, een hoger risico op terugkeer van de ziekte veroorzaken.

Meer informatie over dit onderzoek vindt u op deze pagina. Meer informatie over het ziektebeeld aHUS vindt u hier:

Uitkomst

Doel van de studie

Het doel van het onderzoek is het monitoren en evalueren van de behandeling bij patiënten met aHUS. 

Sinds 2015 is er een nieuwe Nederlandse richtlijn voor de behandeling van aHUS. Volgens deze richtlijn worden patiënten met aHUS behandeld met plasmatherapie en/of eculizumab. Eculizumab is een medicijn dat sinds 2012 op de markt is en een deel van het complementsysteem remt en hierdoor schade voorkomt. Ondanks dat de ziekte meestal goed reageert op de behandeling met eculizumab zijn er ook enkele belangrijke nadelen van deze behandeling. Er is nog weinig bekend over het beste behandelschema, de precieze werking van eculizumab en de invloed van de behandeling op uw algehele gezondheid. Middels de CUREiHUS studie kunnen we de nieuwe richtlijn monitoren en evalueren. 

 

Algemeen

Basisonderzoek

Monitoren van de aHUS behandeling
Om de behandeling van aHUS te kunnen monitoren en evalueren hebben we gegevens nodig van alle aHUS patiënten die volgens de nieuwe richtlijn worden behandeld. Met behulp van een database worden gegevens verzameld over uw ziekteproces, van begin tot eind, de behandelingen die u heeft ondergaan en de bloeduitslagen. Deze gegevens zijn gecodeerd en kunnen niet zomaar terug herleid worden naar u als persoon. Hiervoor hoeft u niets extra’s te doen. Uw eigen arts, dan wel iemand van het onderzoekteam, zal uw gegevens invoeren in een beveiligde online database.

Werking van uw complementsysteem
Om iets te zeggen over de werking van uw complementsysteem (en eculizumab) in uw lichaam willen we graag twee extra buisjes bloed afnemen. Hiermee kunnen we bepalen hoe uw complementsysteem reageert op de behandeling. Indien u eculizumab krijgt, willen we ook de spiegel van eculizumab in uw bloed meten. Dit gebeurt op momenten dat er al geprikt wordt, dus u hoeft niet extra geprikt te worden.

Deelonderzoek: Aanvullend genetisch onderzoek

Als er bij u aan aHUS wordt gedacht, wordt er meestal genetisch onderzoek ingezet. Hierbij wordt gezocht naar veranderingen in uw DNA, die wijzen op een foutje in het complement systeem. Wereldwijd wordt er veel onderzoek gedaan naar genetisch veranderingen die een hoger risico geven op aHUS. Jaarlijks komt er dan ook nieuw genetisch onderzoek beschikbaar. Het kan dan ook zijn dan het genetisch onderzoek, dat eerder bij u is ingezet, niet meer volledig is. Met dit deelonderzoek geeft u toestemming voor het (eventueel) aanvullen van uw genetisch onderzoek. Het gaat hierbij alleen over het genetisch onderzoek dat van belang is bij aHUS (het complement systeem). We zullen geen andere genen onderzoeken. Het onderzoek zal uiteraard ook niet worden uitgevoerd als uw genetisch onderzoek al compleet is.

Door uw genetisch onderzoek compleet te maken, kunnen we uw genetisch ‘profiel’ naast uw ziektebeloop bekijken. Op deze manier krijgen we een beter inzicht in welke genetische veranderingen mogelijk een hoger risico op terugkeer van de ziekte geven, maar bijvoorbeeld ook het ontwikkelen van nierfalen op lange termijn. Indien er in dit aanvullende onderzoek een nieuwe genetische verandering wordt gevonden die voor u relevant is (of kan zijn), zal deze worden gedeeld met uw hoofdbehandelaar. Via hem/haar zal u dan ook de uitslag ontvangen.

Als het bloed waaruit eerder genetisch onderzoek bij u is verricht nog beschikbaar is, zullen we uiteraard dit bloed gebruiken om het genetisch onderzoek aan te vullen. Mocht dit bloed echter niet meer beschikbaar of bruikbaar zijn, dan zullen we één keer extra bloed afnemen. Dit zal dan plaatsvinden op een moment dat u al een infuus heeft óf al geprikt wordt voor ander bloedonderzoek. U zal voor dit onderzoek dan ook niet extra geprikt worden. Aan dit onderzoek zitten voor u geen enkele kosten verbonden.

Interesse in deelname
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt meedoen,  wordt u wel gewoon via de nieuwe richtlijn behandeld, echter zullen we dan geen gegevens van u verzamelen in de database. Uw eigen arts kan u meer vertellen over de mogelijkheden die er zijn en de voor- en nadelen daarvan.

CUREiHUS

Het team

De CUREiHUS studie is opgezet door het Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboudumc). Een heel team van het Radboudumc zorgt ervoor dat deze studie mogelijk is.

Prof. Dr. Nicole van de Kar.
Prof. Dr. Nicole van de Kar.

Kinderarts-nefroloog

Naast mijn werkzaamheden als kindernefroloog in het Radboudumc zet ik mij in voor patiënten met aHUS en TMA.

Drs. Lieke ter Steeg

Arts onderzoeker

Sinds enkele maanden ben ik werkzaam als arts-onderzoeker bij de kindernefrologie in het Radboudumc. Mijn onderzoek is voornamelijk gericht op (atypische) HUS.

Yvet Kroeze

Databasemanager

Sinds januari 2016 werk ik als datamanager binnen het Radboud Amalia kinderziekenhuis. Momenteel voer ik de CUREiHUS database in.

Nienke Sonneveld

Databasemanager

Sinds mijn promotieonderzoek in 2016 werk ik als datamanager in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis.

Dr. Kioa Wijnsma

Kinderarts i.o.

Van maart 2015 tot december 2018 heb ik met veel plezier als arts-onderzoeker in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis gewerkt.

Mendy ter Avest

Apotheker-onderzoeker

Ik ben ziekenhuisapotheker in opleiding en sinds januari 2019 houd ik mij vanuit de apotheek bezig met onderzoek naar het geneesmiddel eculizumab.

Dr. Rob ter Heine

Ziekenhuis Apotheker

Naast mijn betrokkenheid bij de dagelijkse zorg, ben ik betrokken bij de ondersteuning van klinisch geneesmiddelonderzoek.

Prof. Dr. Jack Wetzels

Nefroloog

In het CURiHUS onderzoek ben ik mede-verantwoordelijk voor de supervisie, en aanspreekpunt voor de nefrologen.

Romy Bouwmeester atypische hus
Drs. Romy Bouwmeester

Arts onderzoeker

Sinds enkele jaren ben ik werkzaam als arts-onderzoeker bij de kindernefrologie in het Radboudumc, gefocust op atypische HUS.

Drs. Caroline Duineveld

Arts Onderzoeker

Sinds juni 2017 doe ik onderzoek naar de complement gemedieerde ziekten aHUS, C3 nefropathie en de CUREiHUS studie

Vragen over het onderzoek

Heeft u vragen over het onderzoek? U kan uw vraag direct hier stellen. Wij proberen uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 

    De CUREiHUS studie wordt gefinancierd door ZonMw, Goed Gebruik Geneesmiddelen, projectnummer 836031008 en Zorgverzekeraar VGZ.