Prof. Dr. Nicole van de Kar.
Kinderarts-nefroloog

Prof. Dr. Nicole van de Kar.

Naast mijn werkzaamheden als kindernefroloog in het Radboudumc zet ik mij in voor patiënten met (atypische)HUS en thrombotische microangiopathie (TMA)  in het algemeen. Door het opzetten van de CUREiHUS studie hoop ik de algehele expertise rondom het ziektebeeld aHUS verder te laten uitgroeien. Ook de aankomende jaren zal ik zowel als clinicus en supervisor nauw betrokken blijven bij de studie en dien ik als voorzitter van de landelijke aHUS werkgroep als aanspreekpunt voor de (kinder)nefrologen in Nederland. In 2021 ben ik benoemd tot hoogleraar Complement gemedieerde Nierziekten in het bijzonder het hemolytisch uremisch syndroom en c3 glomerulopathie. Ik ben voorzitter van de werkgroep TMA van het Europese expertise netwerk voor zeldzame nierziekten (ERKnet). Ik heb ervaring met de diagnostiek en behandeling van patiënten met  TMA, en dus ook  met patiënten met aHUS. In het CUREiHUS onderzoek ben ik mede-verantwoordelijk voor de supervisie en aanspreekpunt.