• 191

De werking van nieren bestaat uit het verwijderen van afvalstoffen uit het bloed en zorgen voor de juiste vocht en zoutbalans. Daarnaast maken de nieren hormonen aan.

Deze informatie over nierziekte voor leraren is afkomstig van de website van het netwerk Ziezon – ziek zijn en onderwijs.

Een goede nierfunctie is belangrijk voor het functioneren van het lichaam. Als de nieren niet (meer) goed werken spreken we van nierschade, nierfalen of nierinsufficiëntie. Dit kan een chronisch proces zijn, of acuut optreden. Een kind met een nierziekte zal zich moe en zwak voelen. De behandeling bestaat in eerste instantie uit een dieet en medicijnen. In een latere fase kan dialyse of zelfs een niertransplantatie nodig zijn. In Nederland zijn er ongeveer vierhonderd kinderen en jongeren tot achttien jaar die een ernstige nierziekte hebben. Bij ongeveer 75 van hen is de bloedzuiverende werking van de nieren zo laag, dat zij hun bloed op een kunstmatige manier moeten schoonspoelen door middel van dialyse. Elk jaar starten 20 tot 25 kinderen met een dialyseprogramma.

Gevolgen voor het onderwijs

In het algemeen kan men zeggen dat een nierziekte leidt tot een verminderd energieniveau, waardoor de concentratie op schoolse taken afneemt. De meeste kinderen met een nierziekte volgen een vocht en natriumbeperkt dieet. Soms is een ziekenhuisopname nodig.

In de brochure die u hiernaast kunt downloaden geven we uitgebreid informatie over nierziekten, de gevolgen voor het onderwijs en de mogelijke aanpassingen op school.
Van het Nefrotisch syndroom en HUS zijn aparte Ziezonbrochures beschikbaar.