COVID-19 vaccinatie en aHUS
  • 1
Zijn de COVID vaccins ook geschikt voor patiënten met aHUS?

Op dit moment zijn er meerdere vaccins tegen COVID-19 beschikbaar. Hoewel de COVID-19 vaccin onderzoeken niet specifiek zijn uitgevoerd op aHUS patiënten, zijn er mede op basis van de eerdere ervaringen met andere vaccinaties, geen aanwijzingen dat de vaccins niet veilig en/of niet beschermend zijn voor aHUS patiënten. 

We raden dan ook alle aHUS patiënten, inclusief de aHUS patiënten met een niertransplantatie, aan om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Het specifieke type vaccin zal worden bepaald door de gezondheidsinstanties van de overheid. 

 

Belangrijk voordat u het vaccin krijgt: 

Theoretisch gezien is er een kleine kans op een recidief aHUS na het krijgen van ieder vaccin, dus ook het COVID-19 vaccin. We benadrukken dan ook om de COVID vaccinatie expliciet te bespreken met uw behandelend (kinder)nefroloog voordat u het vaccin ontvangt (bij voorkeur zodra de vaccinatiedatum bekend is).

Patiënten met eculizumab:
Patiënten die met eculizumab worden behandeld, zullen geen kans op een recidief aHUS hebben, mits de vaccinatie plaatsvindt in periode van optimale complementblokkade. 

Patiënten zonder eculizumab:
Met de huidige stand van kennis kunnen wij niet helemaal uitsluiten dat patiënten die geen eculizumab krijgen meer risico op een recidief na vaccinatie hebben. In overleg met de behandelend arts kunnen eventueel extra controles rondom de vaccinatie worden ingepland. 

Belangrijk nadat u het vaccin heeft gekregen: 

Onafhankelijk of uw hoofdbehandelaar extra controles met u heeft ingepland, is het in de dagen na vaccinatie belangrijk dat u zichzelf goed in de gaten houdt. Bemerkt u symptomen die passen bij aHUS, zoals:

  • Aanhoudende algehele malaise
  • Donkere, thee-kleurige urine of juist verminderde tot geen urine
  • Plots bleek en geel zien, het optreden van puntbloedinkjes, misselijkheid en braken
  • Oplopende bloeddruk, toename van eiwit in de urine

Neem dan meteen contact op met uw behandelend arts en laat bloed (hemoglobine, haptoglobine, LDH, ureum, kreatinine ) en urine (eiwit/kreatinine ratio, hematurie) en bloeddruk controleren.

Voor kinderen en jongeren <5 jaar is het vaccin nog niet goedgekeurd. Daarom worden kinderen en jongeren <5 jaar in Nederland nog niet gevaccineerd. Het is geruststellend dat ernstige complicaties van een Covid-19-infectie zeer zeldzaam zijn bij kinderen, zelfs bij kinderen met onderliggende gezondheidsproblemen of bij kinderen die behandelingen krijgen die het immuunsysteem aantasten, zoals eculizumab.

Voor kinderen en jongeren <5 jaar is het vaccin nog niet goedgekeurd.

 

Meer informatie kunt u vinden via onderstaande links of bij uw behandelend (kinder)nefroloog:

COVID en de nierpatiënt
Aanvullende informatie op nieren.nl

Over COVID met aHUS en/of niertransplantatie
Informatie voor nierpatienten

Algemene vragen over het COVID-vaccin
Meer informatie via de rijksoverheid